Pagesa te sigurta


Ne garantojme nivelin maksimal te sigurise per cdo blerje.Procesi I pagesave eshte transparent dhe  nuk le hapesira dyshimi dhe gabimi. Per qartesi dhe transparence ky proces kryhet me para ne dore ne momentin qe ju merrni produktin.

Çmimet e produkteve dhe shërbimeve të afishuara tek emarket.al përfshijnë TVSH-në. Kostoja e transportit nuk përfshihet në cmim, ajo do ti shtohet cmimit në varësi të llojit dhe distancës së  transportit që do të zgjidhet.

Çmimi, mënyra e pagesës dhe afati i pagesës specifikohen në Porosi. Shitësi i lëshon Blerësit një faturë për Mallrat dhe Shërbimet e furnizuara, detyrimi i Blerësit është të japë të gjitha të dhënat e nevojshme për plotësimin e faturës sipas ligjit ne fuqi.

Klienti mund te paguaj:

1- Pagesa  me para ne dorë. (Pagesa i dorëzohet kurierit ne momentin e dorëzimit te mallit. )
2- Transferta Bankare
Nese doni te bëni pagesën nepermjet llogarisë bankare, atëhere ne fund te porosisë tek komenti shkruani qe doni te paguani me transfet bankare. Llogaritë janë nga Banka Kombetare Tregtare (BKT) dhe Procredit Bank. Janë të regjistruara në emër të Big Rruga Ura SHPK. Pagesa e depozituar në këto llogari është e sigurt dhe ju keni të drejtën ta merni mbrapshtë nese nuk plotësojmë kushtet dhe premtimet që ju japim.
BKT: IBAN: AL3220511715850648CLPRCLALLB
PCB: IBAN: AL15209110810000109417230001
3- Transferta "cash"
Ne transferta "cash" janë me ane te Western Union. Nese doni te bëni pagesën nepermjet Western Union, atëhere ne fund te porosisë tek komenti shkruani qe doni te paguani me Western Union dhe nje person nga financa e kompanisë do ju kontaktoj t'ju japi te dhënat ku do i kaloni paratë. 
4- Pagesë me kartene debitit  ose kreditit.
Në fund te porosisë nëse zgjidhni pagesën me kartë do ju dali platforma ku do vini të dhënat e kartës tuaj. Pagësa e depozituar është e sigurt dhe ju keni të drejtën ta merni mbrapshtë nese nuk plotësojmë kushtet dhe premtimet që ju japim.

Ne situatat kur Shitësi nuk ka të mundur të përmbushe një pjesë të porosisë së Blerësit për shkaqe të pavarura, pagesës së Blerësit do t'i zbritet çmimi i produkteve të padërguara dhe do njoftohet për ndryshimet. Blerësi përdore platformen e bankave përkatëse, e cila lidhet automatikisht pasi zgjidhni pagesën me kartë, lidheni me serverin e bankes dhe nëpërmjet tij, pa kaluar nëpërmjet sistemeve te Blerësit, të dhënat tuaja janë të  mbrojtura nga enkriptimi i të dhënave. Ne fund kryhet pagësa.